CONDICIONS GENERALS DE DONACIONS

La realització de transaccions a través de la present plataforma de DONACIÓ web implica necessàriament l’acceptació d’aquestes condicions generals.

Iniciada la navegació, l’internauta adquireix la condició d’USUARI i en completar la donació adquireix la condició de DONANT.

Els dissenys gràfics, textos o qualsevol altre tipus de continguts d’aquesta web, són propietat de l’Associació L’Estel i poden ser reproduïts amb la seva autorització expressa.

En el present web aquest document és accessible en tot moment i pot ser imprès i guardat pel DONANT.

OBJECTE DEL DOCUMENT

El present document regula les condicions generals de les donacions a l’Associació L’Estel. L’accés a la informació continguda en el web no està subjecte a cap pagament.

LES PARTS, OBLIGACIÓ D’IDENTIFICACIÓ

Subscriuen les presents condicions, d’una part, l’Associació L’Estel amb domicili social al C/ Barri nou, 29 – 25600 Balaguer i C.I.F. G25028911.

I, d’una altra part, pel DONANT, les dades marcades com a obligatoris a través del formulari establert a aquest efecte, els introduirà el DONANT per a realitzar la donació de diners a través de diferents sistemes de pagament.

Totes les dades del DONANT han estat introduïts directament per ell, per la qual cosa respondrà sobre l’autenticitat d’aquests.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ÚS del servei de donació són les establertes per l’Associació L’Estel i es poden llegir en aquesta web. Poden ser modificades prèvia publicació en la web, sent aquest, la manera de notificació als DONANTS.

L’Associació L’Estel pot modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

Per a formalitzar la donació el DONANT completarà totes les fases establertes en el procés de donació i una vegada formalitzat, inclòs el pagament.

Si ho sol·licita, el DONANT rebrà un certificat del seu donatiu, per a la seva justificació a efectes fiscals.

El DONANT haurà d’imprimir pels seus propis mitjans, el fitxer PDF que se li adjunta en l’email de confirmació.

RESPONSABILITATS

L’Associació L’Estel no es responsabilitza de possibles retards o fallades que es produïssin en accés, funcionament i operativitat de la web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d’aquesta, quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades.

El DONANT es compromet a fer un ús adequat i lícit, a complir amb el que s’estableix en l’avís legal i en les condicions d’ús.

ACCEPTACIÓ DEL SERVEI

El fet d’omplir telemàticament tots els passos necessaris a realitzar per al procés de donació pel DONANT suposa l’acceptació integral i expressa de les presents condicions generals i de les Normes d’ús.

DEVOLUCIONS I ANUL·LACIONS

A través del nostre portal es pot efectuar donacions puntuals. Les donacions puntuals podran efectuar-se a través de TPV virtual o transferència bancària.

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE

Conforme a la legislació vigent en matèria de blanqueig de capitals, les donacions de quantitats a partir de 100 euros impliquen l’obligació que el donant ens remeti còpia del seu DNI.

Compte bancari per a donacions per transferència:

IBAN: BBVA ES63 0182 0750 040201522406

En el cas de les donacions puntuals, el DONANT té dret a anul·lar i/o sol·licitar la devolució de la donació en el termini de 14 dies, per qualsevol motiu i sense cap justificació.

RECLAMACIONS

Per a qualsevol aclariment del servei o sobre les presents condicions generals, així com per a realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva donació, el DONANT té a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic:
associacio@lestel.cat

PROTECCIÓ DE DADES

L’Associació L’Estel ha actualitzat la seva Política de privacitat per a adaptar-la al Reglament General de Protecció de Dades d’obligat compliment des del dia 25 de maig de 2018.

Amb aquesta actualització, s’ofereix una informació clara i detallada de l’ús que L’Associació L’Estel realitza de les dades de caràcter personal per a prestar un millor servei d’acord amb les seves finalitats.