LLEURE

Servei de lleure

És un servei social especialitzat i organitzat, guiat pels principis de normalització, inclusió social i orientació individual, que desenvolupa programes continuats d’activitats de temps lliure que tenen com a finalitat última el gaudir. Hi poden participar totes les persones amb discapacitat intel·lectual que ho desitgin siguin o no de l’Associació L’Estel. Va dirigit a persones amb DI amb habilitats que els permetin participar activament de les activitats que es duguin a terme i tenen una freqüència setmanal, habitualment en dissabte i diumenge.

Servei de cangur

Va dirigit a persones amb altes necessitats de suport. Ràtio 1 a 1. Participació esporàdica en algunes activitats de lleure. Freqüència: setmanalment, habitualment en dissabte.

NOTÍCIES LLEURE