LLEURE

El temps de lleure és aquell que ens queda disponible un cop hem complert amb les nostres obligacions i ocupacions. El Servei de Lleure l’Estel, és un servei de lleure que dóna resposta a les necessitats d’oci i temps lliure dels participants de l’Associació l’Estel.
Aquest lleure es duu a terme en cap de setmana i sempre es vetlla per realitzar les activitats que els nois i noies participants d’aquest servei proposen. A més, també fomentem la inclusió en la ciutat de Balaguer.

OBJECTIUS GENERALS

 • Fomentar el desenvolupament de l’oci com a dret fonamental de tota persona.
 • Impulsar la sensibilització, la normalització i la inclusió com a pilars fonamentals en la societat.
 • Participar en la comunitat, afavorint la inclusió social.
 • Comprendre les necessitats de tots els/les participants del servei.
 • Desenvolupar autonomia de decisió en el seu temps lliure.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Gaudir d’un espai de socialització on els participants puguin sentir que es tracta d’un moment agradable i diferent del seu dia a dia.
 • Respectar les preferències i maneres de ser que té cadascú com a individu.
 • Realitzar activitats amb entitats, associacions i col·laborar entre les persones de la nostra ciutat.
 • Crear xarxes socials per donar a conèixer l’oci i les activitats realitzades al nostre servei de lleure.
 • Relacionar-se amb altres persones de fora del seu entorn habitual.
 • C/ Barri nou, 29
  25600 Balaguer
 • 973 448 174
 • lleure@lestel.cat

NOTÍCIES LLEURE