FINAL DE CURS A L’ESCOLA

El curs 2021-2022 ens ha retornat totes aquelles rutines, activitats, sortides… que havíem tingut que deixar una mica de banda l’any anterior. Tot i que hem seguit respectant i treballant a partir de les mesures de seguretat i higiene que ja teníem instaurades al centre, la millora de la situació respecte la COVID-19 ens ha permès ser molt més flexibles i poder tornar a fer una vida d’escola normalitzada, recuperant així la nostra essència com a centre educatiu.

Tots els grups, des dels d’Ensenyament Bàsic i Transició a la Vida Adulta fins al Programa de Diversificació Curricular i Programa de Formació i Inserció, han tornat a gaudir de l’activitat esportiva de natació, adaptada a cada nivell i alumne en funció de les necessitats grupals i personals. Els alumnes han estat molt motivats i la valoració final que es fa de l’activitat és positiva ja que s’han pogut tornar a treballar no només aquelles habilitats i destreses dins l’aigua sinó també l’autonomia i les rutines que cada grup feia als vestuaris abans i després de sortir a la piscina.

L’altra activitat a destacar és l’activitat assistida amb gossos que realitzaven els  alumnes dels grups d’ensenyament bàsic 1 i 2 durant dos dies diferents i de manera setmanal. Les sessions eren molt enriquidores ja que l’entorn on es duien a terme era idíl·lic per als nostres alumnes i a més a més la interacció i el contacte amb els animals ajudava a treballar i gestionar estats emocionals i conductes.

Pel que fa als grups d’alumnes que cursen els programes implementats a l’escola (PDC i PFI) s’han pogut reprendre les xerrades al centre educatiu de manera presencial, aspecte que considerem especialment rellevant ja que el contacte directe permet als alumnes poder interactuar amb major desimboltura i preguntar dubtes i angoixes que els poden generar els diferents temes a tractar.

Tanmateix també hem pogut tornar a fer les visites a algunes de les empreses de Balaguer com les granges i la deixalleria, a partir de les quals els alumnes que estan cursant els Programes tenien l’oportunitat de conèixer entorns professionalitzadors diversos.  

La normalització en el nostre dia a dia ha permès reprendre projectes instaurats a l’escola des de fa temps com els serveis comunitaris al Banc d’Aliments, i proposar-ne de nous com el projecte “Manteniment del camí de les Franqueses” i el Taller de Ioga impartit gràcies a l’ajuda obtinguda del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE). Ambdós projectes molt motivadors i que han tingut una bona rebuda per part dels alumnes.

Per acabar, val a dir que al llarg d’aquest curs el nostre grup de batucada “Batukapum” ha tingut l’oportunitat de tornar a reprendre la seva activitat i ha pogut participar en trobades i activitats puntuals organitzades a nivell de Balaguer, cal esmentar la participació en la Trobada musical de les escoles de Balaguer celebrada el mes de juny a la Plaça Mercadal de Balaguer.

Els nois i noies de l’escola Vedruna també han tornat a la nostra escola mitjançant el Programa d’ aprenentatge i servei amb el que ja fa alguns anys que  col·laborem els diferents serveis de la nostra Associació.

Altres activitats que s’han pogut reprendre han estat l’activitat de colònies a la casa de natura l’Aurò amb alumnes d’ EB i TVA, i el viatge de final de curs a Madrid amb alumnes de TVA, PDC i PFI.

Donem per finalitzat un curs escolar que ens ha regalat moments especials i inoblidables que ens ajuden a avançar any rere any. Ens tornem a retrobar al setembre amb més idees i propostes que de ben segur faran els nostres dies a l’escola un aprenentatge, compartit, continu i enriquidor.

Bon estiu!!!