Xerrada famílies

La nostra associació va organitzar una conferència sobre “Protecció i suport a les persones. El paper de la Fundació Tutelar”, un tema de gran interès pel nostre col·lectiu. Com a ponents van intervenir el Sr. Joan Carles Novell, gerent de la  Gestoria Teixidó i també vam comptar amb la participació del patró en representació de la nostra entitat, el Sr. Jordi Gabarra.