Parlem del PFI

Des de fa uns quants anys l’escola l’Estel porta a terme el Programa de Formació i Inserció ( PFI) adreçat a alumnes de 16 a 21 anys  que no han acreditat el títol de graduat en ESO i estan en possessió del certificat de discapacitat expedit per l’ICASS

El nostre PFI és el d’Auxiliar de vendes oficina i atenció al públic

L’objectiu que pretenem al llarg dels dos cursos que dura aquest programa  és capacitar a l’alumne en hàbits d’autonomia personal, social i laboral, adquirint  la formació en aprenentatges generals bàsics  i específics.

El  PFI adaptat es composa de  dos tipus de mòduls obligatoris

el Mòdul A : formació professional específica i

el Mòdul B : formació bàsica de caràcter general.

Formació en l’empresa. Pràctiques.

Aquest curs a l’escola porten a terme el PFI 6 alumnes que van començar les pràctiques al mes de gener.

Els convenis que es signen amb el Departament d’Ensenyament i les diferents empreses els facilita realitzar aquesta activitat.

Aquest curs els alumnes desenvolupen les pràctiques en un taller mecànic de la ciutat, en l’Oficina de Turisme de Balaguer, en la cuina d’una llar d’Infants i d’un establiment hoteler, en una botiga de roba i en un supermercat.

L’experiència  del contacte amb el mon laboral dels alumnes és molt gratificant i els encoratja a seguir els seus estudis i a poder aconseguir una inserció laboral en un futur.